Filozófiai tanszék

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

Köszöntjük az Eszterházy Károly Egyetem Filozfiai Tanszék weboldalán!

Az EKE Filozófia Tanszékét 1990-ben alapították. Képzéseink: szabad bölcsészet BA (esztétika, etika és kommunikáció specializációval) és etika tanár MA. Azonkívül általános értelmiségi tárgyakat is tanítunk, például filozófiatörténetet, általános etikát, általános esztétikát különböző szakos hallgatóknak. Részt veszünk a Neveléstudományi és a Történelemtudományi Doktori Iskola munkájában is.

Kutatási témáink főleg a modern filozófiák (hermeneutika, dekonstrukció, fenomenológia, élet- és egzisztenciafilozófia) etikai és esztétikai vonatkozásai. Eddigi munkánkat többek között 12 országos, illetve nemzetközi konferencia és tudományos kötetek fémjelzik. A tanszéket az etika oktatás és kutatás területén az ország egyik elismert tudományos műhelyeként tartják számon.
Több hallgatónk dolgozik a tudományos diákkörben, néhányan dolgozatukat az OTDK-án is bemutathatták.
A tanszék legfontosabb nemzetközi kapcsolatai a Kolozsvári, a Mainzi és a Münsteri Egyetemmel vannak.


< Vissza