Schwendtner Tibor előadása

Utolsó módosítás: 2019. december 02.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület és a Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszéke november 23-án workshopot szervezett a Lét és idő jelentőségéről a dasenanalízisben.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület és a Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszéke november 23-án workshopot szervezett a Lét és idő jelentőségéről a dasenanalízisben. A bevezető előadást Schwendtner Tibor tartotta, utána pedig Vajda Mihály és Schwendtner Tibor vezetésével beszélgetés folyt a Lét és idő a pszichiátria számára leginkább releváns paragrafusairól. A három ülésben folytatott eszmecsere fő témái a következők voltak: a Dasein (ittlét, jelenvalólét) fogalma, szorongás és halál felé való lét és az emberi végesség, illetve a Schuld (adósság, bűn) fogalma és jelentősége.


< Vissza