Új könyvek a Filozófia Tanszék oktatóitól

Utolsó módosítás: 2017. július 06.

Az elmúlt hónapokban három olyan, részben filozófiai témájú kiadvány jelent meg, amelyben tanszékünk oktatói vagy szerzőként, vagy szerkesztőként működtek közre.

Az elmúlt hónapokban három olyan, részben filozófiai témájú kiadvány jelent meg, amelyben tanszékünk oktatói vagy szerzőként, vagy szerkesztőként működtek közre.
Schwendtner Tibor: Heidegger és a nemzetiszocializmus című tanulmánykötete a L'Harmattan Kiadónál jelent meg. A kötetben megjelent írások Heidegger politikai működésének olyan fontos aspektusait vizsgálják, mint a szerepvállalás politikai háttere, a német egyetem megújításának filozófiai megújításának filozófiai megalapozása, a 30-as évek második felében kifejtett nácizmuskritika. A szerző a felmerülő módszertani kérdéseket is megpróbálja megválaszolni. A kötet hátterét Heidegger 2014-ben megjelent jegyzetfüzetei (Schwarze Hefte) alkotják, mivel megjelenésük és tartalmuk gyökeres fordulatot hozott a nemzetközi Heidegger-kutatásban és recepcióban.
Szintén a L'Harmattan kiadónál jelent meg Schwendtner Tibor szerkesztésében a Hatalom és filozófia – hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések című tanulmánykötet. A könyv témái: a politikum dimenziói, a filozófia praxisa Heideggernél, Heidegger és a nemzetiszocializmus, filozófusok a náci Németországban. A kötetben tanszékünk több oktatójának jelent meg tanulmánya: Kicsák Lóránt: A heideggeri aktív filozófia módszertani alapjai; Loboczky János: Miért Platón? – Gadamer Platón-értelmezései a az 1930-as és 40-es években; Schwendtner Tibor: A szabadságelvű Heidegger- értelmezés vége? – A Fekete Füzetek és következményei.
A Líceum Kiadónál jelent meg Ollé János szerkesztésében az Egyetem – Eszme és valóság című kötet, amely a hasonló című, 2016-ban megrendezett konferenciasorozat alapján készült. A könyvben tanszékünk két oktatójának is megjelentek írásai: Schwendtner Tibor: A német egyetemeszme dilemmái. Heidegger, Jaspers és a humboldti hagyomány; Loboczky János: Az egyetem és a Bildung (képzés, műveltség) eszméje Gadamer hermeneutikájában.


< Vissza