Nevelésfilozófiai Kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2019. október 07.

Január 10-én tartotta alakuló ülését a Nevelésfilozófiai Kutatócsoport, mely az EFOP pályázat keretei között működik

A kutatócsoport vezetője Schwendtner Tibor, tagjai Loboczky János, Perjés István, Antal Éva, Virág Irén, Sárkány Péter. A csoport két fő kutatási célt tűzött ki maga elé. Egyfelől a 20. századi és kortárs nevelésfilozófiai irányzatokat szeretné vizsgálni, bemutatni és hatásösszefüggésüket feltárni, e tekintetben elsősorban a következő irányzatokra fókuszálna a kutatás: hermeneutikai, fenomenológiai és egzisztencialista szemléletmódok nevelésfilozófiai jelentősége, a társadalmi nem (gender) problematikájának nevelésfilozófiai vonatkozásai, az újhumanista – a „Bildung" fogalmával fémjelzett – tradíciók vizsgálata, ez utóbbinak megfelelően a nevelés filozófiai problematikáját összekapcsoljuk az egyetemi képzés filozófiai perspektívájával. Másfelől a vizsgálandó kortárs nevelésfilozófiai megközelítésmódok előzményeit, kialakulásának kontextusát, filozófiai hátterét is vizsgálni fogjuk, elsősorban az 1770-1830-as időszakra koncentrálva, amikor egyfelől a nevelés problematikája a filozófiai gondolkodás centrumába került, másfelől a modern közoktatás és egyetemi képzés keretei is kialakultak – gondoljunk például a berlini egyetem alapítására és a humanisztikus gimnázium kialakulására. E tekintetben a magyar vonatkozásokat is vizsgáljuk, különös tekintettel a filantropizmus magyarországi elterjedésére és intézményesülésére.


A kutatócsoport eddig három országos szakmai konferenciát rendezett, ezeknek a következő volt a programja:

1.  Nevelésfilozófiai paradigmák - a filozfia lehetséges szerepei a neveléstuodmányban

2. A magyar neveléstudomány és a filozófia

3. Bildung - neveléstudományi és filozófiai megközelítések


< Vissza