Oktatási segédletek

Utolsó módosítás: 2021. február 02.


Dr. Kicsák Lóránt

Filozófiatörténet

   BEVEZETÉS BEMUTATÓ

   PRESZÓKRATIKA (BEMUTATÓ)

   SZÓKRATÉSZ (BEMUTATÓ)

   PLATÓN (BEMUTATÓ)

   ARISZTOTELÉSZ (BEMUTATÓ)

   HELLENIZMUS (BEMUTATÓ)

   KÖZÉPKOR (BEMUTATÓ)

   KÖZÉPKORI ISTENÉRVEK (BEMUTATÓ)

   BACON (BEMUTATÓ)

   TÉTELEK

   KÉRDÉSEK, FELADATOK

 

 


Dr. Loboczky János

Az európai gondolkodás története

   A 17. sz.-i racionalizmus és empirizmus - Spinóza és Locke

   A 20. sz.-i fenomenológia és egzisztencia-filozófia - Husserl és Heidegger

   A klasszikus bölcseleti hagyomány megújítása-Kierkegaard és Nietzsche

   A középkori keresztény filozófiai gondolkodás

   Arisztotelész és a hellenizmus filozófiája

   Az európai gondolkodás története - bevezetés, a preszókratikusok

   Az írásbeli vizsgán szereplő fogalmak

   Az újkori bölcselet első jelentős képviselői - F. Bacon, Descartes

   Gadamer filozófiai hermeneutikája

   Hegel (1770-1831) rendszerfilozófiája

   Kant filozófiája

   Platón filozófiája

 

 

Általános esztétika_kosaras

   HANS-GEORG GADAMER (1900-2000) HERMENEUTIKAI MŰVÉSZELMÉLETE

   FILOZÓFIA ÉS MŰVÉSZET HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN
   A FIATAL LUKÁCS GYÖRGY (1885-1971) MŰVÉSZETFELFOGÁSA

   A 19-20. SZÁZAD FORDULÓJÁNAK MŰVÉSZETFILOZÓFIÁI

   SCHOPENHAUER ÉS NIETZSCHE A MŰVÉSZETRŐL

   A ROMANTIKA MŰVÉSZETFELFOGÁSA

   HEGEL (1770-1831) MŰVÉSZETFILOZÓFIÁJA

   KANT (1724-1804) A SZÉPRŐL ÉS A ZSENIRŐL

   A NÉMET KLASSZICIZMUS ESZTÉTIKÁJA-GOETHE ÉS SCHILLER

   A FELVILÁGOSODÁS ESZTÉTIKÁJA - DIDEROT ÉS LESSING

   ÁLTALÁNOS ESZTÉTIKA - BEVEZETÉS ÉS AZ ANTIK GÖRÖGÖK

 

 

Filozófiatörténet

   A 17. sz.-i racionalizmus és empirizmus - Spinóza és Locke

   A 20. sz.-i fenomenológia és egzisztencia-filozófia - Husserl és Heidegger 

   A klasszikus bölcseleti hagyomány megújítása-Kierkegaard és Nietzsche

   A középkori keresztény filozófiai gondolkodás

   Arisztotelész és a hellenizmus filozófiája

   Az európai gondolkodás története - bevezetés, a preszókratikusok

   Az írásbeli vizsgán szereplő fogalmak

   Az újkori bölcselet első jelentős képviselői - F. Bacon, Descartes

   Gadamer filozófiai hermeneutikája

   Hegel (1770-1831) rendszerfilozófiája

   Kant filozófiája

   Platón filozófiája

 

 

A kulturális örökség filozófiatörténete

    A középkori keresztény filozófiai gondolkodás 

   Arisztotelész és a hellenizmus filozófiája

   Az európai gondolkodás története - bevezetés, a preszókratikusok

   Az újkori filozófia főbb irányzatai - empírizmus és racionalizmus

   Filozófia és művészet Heidegger gondolkodásában

   Kant és Hegel filozófiája

   Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche

   Kulturkritika és válságfilozófia - Spengler, Ortega

   Lukács György - Ellentmondásos életút és filozófia

   Nyelvfilozófia (analitikus filozófia) és hermeneutika - Wittgeinstein, Gadamer

   Platón filozófiája

   Winckelmann, Lessing, Schiller

 

Művelődéselmélet

Művelődéselmélet - bevezetés

A felvilágosodás gondolkodói a kultúráról

A művészet mint a kultúra kiemelt területe a 18-19. század fordulóján

A Bildung fogalma és a kultúra a 19. század elejének német bölcseletében

A szellemtörténet a kultúráról

Az életfilozófiák kultúrafelfogása

Kultúrkritika és válságfilozófia - Spengler és Ortega

Freud kultúraelmélete

Kulturális antropológia

A "frankfurti iskola" kultúrkritikai elmélete

Gadamer filozófiai hermeneutikája mint kultúraelmélet

Posztmondern kultúrafelfogás

 

Történelemfilozófia

Bevezetés - Vico és Condorcet

Dilthey és Gadamer hermeneutikai történelemelemzése

Bibó István az európai társadalomfejlődésről és a magyar történelemről

Hegel történelemfilozófiája

Fukuyama és Huntington történelemfelfogása

Kant és Herder történelemfilozófiája

Spengler és Ortega történelemfelfogása

Nietzsche a történelemről

Marx történelemfilozófiája


Dr. Schwend Tibor

   FILOZÓFIATÖRTÉNET

 

   Az európai filozófia történet I.

 

 Nemes László

Bioetika

   TEMATIKA 

   A BIOETIKA ALAPELVEI 

   A BIOETIKA HÁROM FAJTÁJA
   A BŐSÉG ZAVARA
   A CSÚSZÓS LEJTŐ ARGUMENTUMNAK REPUTÁCIÓJA

   A TÁJÉKOZOTT BELEEGYEZÉS ELVE A MAI BIOETIKÁBAN

   A KLINIKAI ETIKA VISSZATÉRÉSE

   ÁLLATFELSZABADÍTÁS, ÁLLATI JOGOK ÉS A TUDOMÁNY

   AZ ÉLETVÉGI DÖNTÉSEK ETIKÁJA

   BETEGJOGOK

   BETEGSÉG, FENOMENOLÓGIAI TAPASZTALAT

   BIO-PSZICHO-SZOCIO-SPIRITUÁLIS-FILOZÓFIAI ORVOSLÁS

   FILOZÓFIAI DISKURZUSOK A NEM-EMBERI ÁLLATOKRÓL

   FILOZÓFIAI PRAXIS AZ ÉLET VÉGÉN

   FILOZÓFIAI PRAXIS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

   FILOZÓFIAI TERÁPIA

   JULIEN BAGGINI - AZ ÉLET VÉGE

   KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ

   NARRATÍV MEDICINA

   ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ

   KÖNYVEK LISTÁJA A BIOETIKA TÁRGY TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

 

 

 


< Vissza