Dr. Kicsák Lóránt

Utolsó módosítás: 2020. október 02.

Minősített oktatók kutatási témái és publikációi

Dr. Kicsák Lóránt
habilitált egyetemi docens

 

Tudományos munkásság: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10002067

 

 

Habilitáció (2020.):
          Tantermi előadás A filozófia mint életforma koncepciója P. Rabbow, M. Foucault és P. Hadot műveiben,
          Tudományos előadás: A forradalmi politika – Cornelius Castoriadis reménye,
          Idegen nyelvű előadás: Le rôle de l'imaginaire social dans la constitution et la transformation du monde social-historique

 

PhD fokozat (2001): A jelenlét-problematika Derridánál és Heideggernél.


Kutatási témák:
XIX-XX. századi francia és német filozófia. A német és a francia fenomenológia.


A kutatási témákhoz kapcsolódó tudományos dolgozatainak száma: 19
- magyar nyelvűek száma: 17
- idegen nyelvűek száma:2


Tíz legfontosabb publikáció:
Monográfia:
1. A jelenlét problematika Derridánál és Heideggernél
Pandora Könyvek 34., Líceum Kiadó, Eger 2014.


Könyvfejezetek / Szakcikkek:
2. Jelenlét, nyelv, szubjektum,
in: Kitolási szakasz, Fiatal filozófusok antológiája, JAK, Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 190-210. o.
2. A fenomenológia alapvetésének derridai dekonstrukciója, Gond 25-26. sz. 2000., 115-154. o.
3. „Archeológiai és genealógia" és a történelem, Pro Philosophia Füzetek 36. sz. 2003.
4. Michou le fataliste, in: Nagyerdei megálló. Tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára. Debrecen, 2005. 36-55. o.
5. Társadalmi tervezés és totális állam,
in: A totalitarizmus és a magyar filozófia, Vulgo, Debrecen, 2005.
6. Hiperbolikus etika és felelősség (a dekonstrukció mint éthosz), Vulgo, 2005/4. 62-74. o.
7. Transzcendentalitás és testiség a husserli fenomenológiában, Magyar Filozófiai Szemle, 2010/10. S. 32-50.
8. Toposzok – Mannheim Az utópikus tudat című írásának margójára In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. 265-283. o.
8. Esetleg. Performatív gesztusok Vajda Mihály filozófiájában In: Az aligtól a túlig, Bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába. Pszeudo-lexikon. Dupress-Líceum-Kalligram, Debrecen-Eger-Budapest, 2015., 386-398.o.
9. Paul Rabbow Seelenführung című műve mint P. Hadot és M. Foucault közös forrása
in: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Líceum Kiadó, Eger, 2014.

 

Fordítások:
10. J. Derrida: Az idő adománya (Donner le temps). Gond-Palatinus Kiadó 2003.


< Vissza