Lőrinczné dr. Thiel Katalin

Utolsó módosítás: 2019. október 16.Minősített oktatók kutatási témái és publikációi

Filozófia Tanszék

Lőrinczné dr. Thiel Katalin
PhD, főiskolai tanár

Doktor univ. – József Attila TE, Szeged – 1992.
A disszertáció címe: Hamvas Béla személyes filozófiája a kierkegaardi filozófiai fordulat tükrében.

PhD fokozat – Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen – 1999.
A doktori értekezés címe: Hamvas Béla bölcselete Kierkegaard és Nietzsche tükrében

Kutatási témák:
- 19. és 20. századi életfilozófiák és egzisztencia-filozófiák

- Hamvas Béla életműve

A kutatási témákhoz kapcsolódó tudományos dolgozatainak száma: 40.

– magyar nyelvűek száma: 39.

– idegen nyelvűek száma: 1.

Tíz legfontosabb publikáció:
Monográfiák:
1. Maszkjáték. Hamvas Béla Kierkegaard és Nietzsche tükrében. Veszprém, Humán Tudományokért Kiadó, 2002. 150.

Tanulmányok:
2. Ethosz és Poiészisz. A költői egzisztencia és a bölcselet összefüggéseiről. In: A tünékeny moralitás. A Kaposvári Erkölcs-, Művészetfilozófiai és –Nevelési Konferencia előadásai 2001. Szerk.: Czirják József, Földesi Tamás, Karl Hahn, Kékes Szabó Mihály, Krajnyik József, Szabóné Gondos Piroska. Kiadja a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Kiadója, 2002. 573-578.

3. Hamvas Béla és a kereszténység. In: Magyar Filozófiai Könyvtár VII. – Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. Miskolcon és Kolozsváron 2000. október 27-30 között megrendezett konferencia anyaga. Szerkesztette: Fehér M. István, Veres Ildikó. Bíbor Kiadó Miskolc, 2003.147-160.

4. Hamvas Béla és a totalitarizmus. In: A totalitarizmusok és a magyar filozófia. Tanulmányok. Memento Könyvek 1. Vulgo, Debrecen, 2005. 179-188.

5. Kapcsolódási pontok Kerényi és Hamvas szellemiségében. In: Megidézett reneszánsz. Hanák Tibor emlékkötet. Szerkesztette: Veres Ildikó. Miskolci Filozófiai Könyvtár IX. Miskolc, 2006. 65-70.

6. Hamvas Béla és a Nyugat krízise. In: Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció. Nyugati dimenziók. Szerk.: Garaczi Imre. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2007. 36-42.

7. Egzisztencia és szellem Hamvas Béla életművében. In: Pro Philosophia Füzetek. 52. 2007. Veszprém. 137-145.

8. Hamvas Béla kései írásai és a 70-es évek. In.: A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága. Szerkesztette: Boros Gábor L' Harttman-Német Magyar Filozófiai Társaság Bp., 2010. 202-209.

9. Karl Jaspers az egyetem szelleméről. In.: Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban. Szerkesztette: Loboczky János Acta Academiae Agriensis, XXXVIII.Eger, 2011.134-142.

10. Tépelődések az időről. Az idő problematikája Hamvas Béla Karnevál című regényében. In.: Don Quiote.hu – avagy a filozófia vándorútjai Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 2011.163-173.

 


< Vissza